Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem szkolne-meble.pl, supellex-meble.pl oraz supellex.pl, prowadzony jest przez FHU Supellex z siedzibą w Zabrzu, 41-800, ul. Wolności 197, NIP 631-231-38-87

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem szkolne-meble.pl, supellex-meble.pl oraz supellex.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów meblowych sprzedawanych również za pośrednictwem katalogu. Każde zamówienie potwierdzamy telefonicznie i drogą elektroniczą. Nie istnieje możliwość bezpośredniego zakupu towaru ze strony, jedynie rezerwacja towaru w zamówieniu, które jest następnie potwierdzane.

2.2. Zakupy w sklepie internetowym szkolne-meble.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie szkolne-meble.pl lub przesłanie zamówienia z katalogu na adres email sklep@szkolne-meble.pl

2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika FHU Supellex.

2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego.

2.6. Wysyłając zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.

2.7. Sklep internetowy szkolne-meble.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.8. Firma FHU Supellex zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

2.9. Ceny podawane w sklepie internetowym szkolne-meble.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

2.11. FHU Supellex prowadzący sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Dostawę towaru zapewnia sprzedający.
3.2. Przewidywany czas dostawy podawany jest zawsze w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

3.3. Dostawy realizujemy własnym transportem lub firmą kurierską. Uprzedzamy o planowanej dostawie minium 48 godzin wcześniej. Rozładunek leży po stronie zamawiającego.

3.4. Meble dostarczamy w elementach do samodzielnego montażu.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Zamawiający powinien niezwłocznie poinformować sprzedawcę.

4.3. Przy zgłaszaniu usterek należy podać nr zamówienia lub nr faktury.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

O terminie usunięcia usterek klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

FHU Supellex przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

6. OCHRONA DANYCH

6.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez FHU Supellex (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

6.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

6.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – FHU Supellex

6.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklep@szkolne-meble.pl

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

7.2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7.3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.